REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Studio jest otwarte 15 minut przed zajęciami.
2. Każde zajęcia tworzą zamkniętą całość, dlatego postaraj się nie spóźniać. Osoby spóźnione mogą
nie być wpuszczone na zajęcia.
3. Przybądź do studia co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, aby zdążyć się przygotować.
4. Nie spożywaj głównych posiłków na ok. 2 godziny przed przystąpieniem do praktyki.
5. Nie rozpoczynaj praktyki bezpośrednio po innych ćwiczeniach fizycznych, saunie, solarium bądź
długotrwałym nasłonecznieniu.
6. Zgłoś nauczycielowi przed zajęciami o wszelkich istotnych problemach zdrowotnych:
przewlekłych, chwilowych. Niektóre z nich wymagają szczególnej uwagi i modyfikacji asan.
7. Ćwicz zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i zgodnie z własnymi możliwościami. Jeśli nagle
poczujesz się źle – poinformuj o tym nauczyciela!
8. Kobiety w ciąży i w czasie menstruacji są zobowiązane uprzedzić o tym nauczyciela przed
zajęciami!
9. Nauczyciele Joga Studio Saska Kępa nie odpowiadają za powikłania zdrowotne w wyniku praktyki,
jeśli nie byli uprzedzeni o możliwych przeciwwskazaniach do ćwiczeń, jeśli uczestnik
nie stosuje się do wskazówek nauczyciela lub jeśli praktykuje bez należytej ostrożności.
10. Załóż ubranie nieograniczające swobody ruchów; ćwiczymy boso.
11. Okularów i biżuterii nie kładź luzem na podłodze (łatwo o zniszczenie lub zgubienie).
12. Zabierz ze sobą matę do ćwiczeń – jeśli posiadasz, jeśli nie – możesz wypożyczyć matę u nas.
13. Istnieje możliwość zostawienia własnej maty w szatni Studia, na specjalnie do tego
przygotowanych regałach, ale Studio nie ponosi odpowiedzialności za jej ewentualne zaginięcie.
14. Przed zajęciami wyłącz telefon komórkowy i wraz z innymi kosztownościami zabierz na salę,
w szatni pozostawiasz je na własną odpowiedzialność.
15. Opłaty za zajęcia dokonujemy przed zajęciami, w formie gotówkowej w recepcji studia lub
przez stronę internetową.
16. Karnet regularny wystawiany jest na 30 dni od daty pierwszych zajęć, w których bierzesz udział.
Za zajęcia niewykorzystane nie zwracamy pieniędzy, a karnetów nie przedłużamy, chyba, że brak
możliwości wykorzystania karnetu wynika z działań Joga Studio Saska Kępa. Dni ustawowo wolne
od pracy nie są dodawane do karnetu (osobny regulamin obowiązuje karnety wynikające z umów
długoterminowych)
17. Użytkownicy kart benefitowych, honorowanych przez Joga Studio Saska Kępa, wchodzą
na zajęcia po dokonaniu wymaganych formalności.
18. Przystąpienie do zajęć jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.

KONTAKT:

Joga Studio Saska Kępa 
ul. Elsterska 3b
03-907 Warszawa

Recepcja

tel.: +48 882 05 04 00
tel.: +48 501 15 77 99
e-mail: studio@jogasaskakepa.pl