29 lutego startuje nowa edycja Up Dog Yoga Education School

BEGIN YOUR JOURNEY


Kurs pogłębi Twoja wiedzę na temat praktyki, nada jej nowy wymiar, który umożliwi przekazywanie
doświadczenia innym. Połączy wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiając zbudowanie własnej ścieżki,
a co za tym idzie marki. Poznasz lepiej siebie oraz innych wspaniałych ludzi, którzy obrali podobną drogę.

Program kursu obejmuje między innymi:
– Praktykę
– Anatomię jogi
– Zgłębianie wiedzy na temat asan
– Tworzenie sekwencji Vinyasy
– Filizofię jogi
– Różne metody pracy z ciałem
– Budowanie własnej marki

Kurs odbędzie się w Warszawie w systemie weekendowym oraz codziennym (jeden z  tygodni kursu).

Terminy poszczególnych zajęć kursu:
1. 29.02 – 01.03.2020
2. 07-08.03.2020
3. 14-15.03.2020
4. 21-22.03.202
5. 28-29.03.2020
6. 04-05.04.2020
7. 18-19.04.2020
8. 20-24.04.2020 (zajęcia w ciągu tygodnia w godzinach 12-17)
9. 25-26.04.2020
10. 09-10.05.2020

Kurs zakończy się egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego dyplomu Yoga Alliance RYT 200.
Tylko 100% frekwencja i zdany egzamin będzie warunkować jego otrzymanie.

Prowadzące: Kasia Kamińska, Ewa Sutryk, Edyta Styczyńska, Karolina Domarańczyk.

Aktualności i informacje na stronie FB szkoły:
Up Dog Yoga Education School

Cena: 6 600 zł

Zapisy: kasiakaminskayoga@gmail.com
Tel 508 007 301
Tel 606 994 126

Elsterska 3A, 03-907 Warszawa, +48 882 05 04 00 (recepcja), +48 501 15 77 99, studio@jogasaskakepa.pl